Algemene informatie Eibergs Mannenkoor.

Repetities en locatie:

 • Wekelijks op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 • Zalencentrum “De Huve”, Grotestraat 52, 7151 BD te Eibergen telefoon: 0545-471217
 • Tijdens de pauze is de bar geopend.
 • 1e donderdag van de maand nazit bij de bar.

Muziekmappen:

 • Deze worden u gratis ter beschikking gesteld, compleet met inhoud.
 • Zodra u nieuwe muziek ontvangt wordt verwacht dat u deze in de juiste map plaatst conform de nummering van de inhoudsopgave.
 • De nummering is gelijk aan de nummering van het bladmuziek archief.
 • Niet actuele partituren worden door de koorleden thuis bewaard.

Verzorging bladmuziek:

 • Jan Bussink en Harry Snijder dragen zorg voor de bladmuziek.
 • Zij houden contact met de dirigent over vervanging of toevoegingen van het muziek repertoire en verdeelt de nieuwe bladmuziek.
 • Zij voorzien nieuwe leden van een complete actuele koormap.

Website:

 • Onze website kunt u bezoeken via www.eibergsmannenkoor.nl .
 • Uw tekst-bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Interessante informatie m.b.t. het koor is meer dan welkom.
 • Kopij kunt u bezorgen bij Jan Bussink. Hij verzorgt de site en houdt deze door middel van uw bijdrage actueel.
 • De leden van het EMK hebben bij gebruik van een password, toegang tot specifieke informatie die ook is te downloaden en te printen.
 • Als u leden log in aanklikt komt u in het programma dat alleen toegankelijk is voor leden. In de linkerkolom vindt u alle informatie en programma’s, zoals het Repetitieschema, Nieuwsbrieven, aan en afmelden repetitie en of concert enz.

Nieuwsbrief/email:

 • De “Nieuwsbrief” wordt uitgegeven op momenten dat het nodig is de leden extra te informeren over uiteenlopende zaken betreffende het koor.
 • Als het een kort bericht betreft kan het ook een email zijn.
 • De Nieuwsbrief wordt verstuurd per e-mail. De leden die niet over e-mail beschikken wordt een kopie uitgereikt bij de eerstvolgende repetitie of ontvangen van een collegakoorlid een exemplaar.
 • Indien u beschikt over een e-mailadres of als uw e-mailadres is gewijzigd, dan verzoeken wij u dit door te geven aan de secretaris.

Afmeldingen:

 • Bent u verhinderd om de repetitie bij te wonen dan wordt u verzocht dit minstens één uur voor aanvang van de repetitie te melden via de Website van het Eibergs mannenkoor.
 • Leden log in aanklikken en daarna tabblad “Afmelden repetitie”.

Smoelenboek:

 • Is vooral bedoeld voor nieuwe leden en voorziet hen van de nodige belangrijke informatie.
 • Voorzien van deze informatie zal men zich snel thuis voelen bij het EMK.
 • Door een bezoek te brengen aan de site van het EMK wordt de mogelijkheid geboden je eigen Smoelenboek samen te stellen.

Concerten:

 • Kleding tijdens concerten is: zwarte smoking, smokingoverhemd, zwarte sokken en zwarte schoenen of gekleurd overhemd met stropdas. Dit wordt vooraf bekend gemaakt.
 • U wordt tijdig geïnformeerd over de kleur vlinder, wel of geen pochet.
 • Bij opkomst is het colbert gesloten.
 • Het podium betreden en verlaten gaat per stemgroep en door de koorleider begeleid.
 • De zangmap wordt bij opkomst met de rugkant in die hand gehouden welke niet zichtbaar is voor het publiek, idem bij het verlaten van het podium.
 • De dirigent geeft aan wanneer de map wordt geopend of gesloten.

Kleding;

 • Door de vereniging wordt een complete smoking ter beschikking gesteld, inclusief een zwarte, witte en bonte strik en smokingoverhemd.
 • Daarnaast een gekleurd overhemd en stropdas.
 • Alle kleding blijft eigendom van de vereniging.
 • De eigen bijdrage van ieder nieuw lid bedraagt € 110,00.
 • Dit bedrag wordt beschouwd als waarborgsom en wordt afgebouwd in 5 jaar.
 • Wanneer het lidmaatschap eindigt binnen 5 jaar, dan wordt een evenredig deel van de waarborgsom terug betaald.

Koorleider:

 • Gerard Klanderman.
 • Hij is verantwoordelijk voor de juiste opstelling en correcte opkomst bij concerten of andere presentaties.
 • Ruim van tevoren informeert hij de leden over plaats, vervoer, tijd van aanvang concert, etc
 • Ook informeert hij over kleding, volgorde van muziek in de concertmap en alle andere zaken die van belang zijn voor een goede presentatie van het Eibergs Mannenkoor.

Contributie:

 • € 16,00 per maand. c.q. € 61,50 per kwartaal.
 • Te voldoen door machtiging per  automatische incasso.

Donateurs:

 • Voor een belangrijk deel van onze financiële inkomsten zijn wij afhankelijk van donateurs. Het aantal donateurs blijft redelijk stabiel maar geeft wel aanleiding het vizier te richten op het werven van nieuwe donateurs.
 • Formulieren voor inschrijving van nieuwe donateurs zijn via de website te downloaden door op de deze link te klikken.