Bij het naderen van de jaarafsluiting…

Bij het naderen van de jaarafsluiting voelen wij als bestuur toch nog even de behoefte om wat woorden tot jullie te richten.

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Tijdens onze algemene ledenvergadering in februari waren we vervuld van optimisme en energie en hadden we met elkaar een paar prachtige stippen op de horizon geplaatst.

Naast nog wat andere activiteiten, als hoogtepunten natuurlijk, in samenwerking met het Varssevelds Mannenkoor, 2 bevrijdingsconcerten en rond deze tijd 2 kerstconcerten.

Door Corona zijn al onze plannen in water gevallen. En behoudens een kleine opflakkering, waarin we coronaproof weer aan de slag gingen, staan wij eigenlijk al bijna 10 maanden stil. Nauwelijks voor te stellen dat onze gemeenschappelijk hobby, die ons zoveel vreugde verschaft en positieve energie geeft, in een Lock down is geplaatst.

Laten we anderzijds ook onze zegeningen tellen. We zijn er nog en zo gauw er meer ruimte en mogelijkheden ontstaat, pakken we de draad weer op.

Vooruitkijkend naar 2021 gloort er nog niet veel hoop aan de horizon. Met elkaar hierover van gedachten wisselend, zijn we als bestuur tot het inzicht gekomen, dat rekening houdend met de lange periode van stilstand, het niet realistisch is om bij plotselinge speelruimte zo die er mocht komen, onze ambities aangaande de bevrijdingsconcerten in hetzelfde tijdvak als afgelopen voorjaar (april/mei) daadwerkelijk te realiseren.

Mocht er weer ruimte komen, zijn we voornemens om het eerste half jaar te investeren in het hervinden van onze gezamenlijke koorklank en mogelijk in de sfeer van een koffieconcert, als EMK zelf iets te doen. Daarna zouden we de tweede helft van 2021 ons weer willen richten op kerst, waar mogelijk in samenwerking met het Varssevelds Mannenkoor. Voor wat betreft onze kant wederom in Zwillbrock.

Verder past ons een woord van dank voor jullie blijvende betrokkenheid bij het EMK en het door jullie ons gevoelde optimisme en vertrouwen dat er weer een tijd zal komen waarop onze prachtige liederen weer ten gehore gebracht zullen worden. Laten we er in 2021 samen weer wat moois van maken.

Vanuit de leden:

Wim Schruijer heeft tijdens een repetitie al aangegeven dat hij voornemens was om een punt te zetten achter zijn 30-jarig lidmaatschap als zanger van het EMK. Er was even nog een moment van twijfel, maar uiteindelijk is duidelijk geworden dat hij tot een definitief besluit is gekomen. Wij zijn hem dank verschuldigd voor niet alleen zijn zang technische bijdrage binnen de bassectie, maar zeker ook voor het vele door hem verrichte werk op het gebied van PR, Bestuur/secretariaat en Partituurbeheer.

Daarnaast heeft ons het bericht bereikt dat Herman Dieperink tot het besluit is gekomen zijn lidmaatschap te beëindigen. Zijn persoonlijke woorden vinden jullie hieronder:

Aan het Bestuur , Dirigent en mede zangers van het E.M.K.

Haaksbergen 4 december 2020

Beste allen,

Bij deze deel ik jullie mede dat ik het lidmaatschap van het E.M.K. opzeg. Ik stop dus met ’t koorzingen en dat is voor mij een heel groot gemis. Ik heb ca. 60 jaar gezongen in Haaksbergen; eerst een kinderkoor en daarna bij een gemengd koor De Volharding. En nu alweer zo’n 15 jaar bij het E.M.K.

Door de jaren heen heb ik al diverse dirigenten meegemaakt. Bij De Volharding de heren: Landstra, Appel, Kotkamp, Weeink, Van de Beek, Jeroen Twist en als laatste bij het E.M.K. Wim Ruessink. Ze waren allemaal heel goed naar mijn idee maar de laatste vond ik toch de beste van allen. Niet alleen muzikaal heel goed maar ook als mens een fijn persoon.

De reden dat ik stop, zijn de knieën en de ogen. Het staan wordt moeilijk maar dit kun je ook vervangen door zittend te zingen. Maar nu komt het ergste.. dat zijn de ogen. Die gaan zo hard achteruit omdat ik last heb van een droge macula aan het linker oog en aan het rechter een natte macula. Daardoor gaat het zien heel hard achteruit.

Maar nu genoeg hierover. Ik wens jullie allen een goede gezondheid en nog veel zangplezier! Het ga jullie goed.

Met vriendelijke groet, Herman Dieperink

Comments are closed.