HUUB RAS 65 JAAR LID VAN HET EIBERGS MANNENKOOR

Donderdag 27 februari jl., vond de Algemene Ledenvergadering plaats van het Eibergs Mannenkoor in zalencentrum de Huve te Eibergen. Naast de behandeling van de alle formele agendapunten, vond er ook een huldiging plaats. In een toespraak door voorzitter Patrick Hettinga werd onze mede-zanger, de onlangs 90 jaar geworden Huub Ras, lid van de stemgroep 2e tenoren, in het zonnetje gezet vanwege het 65- jarig lidmaatschap van het EMK.

Als dank voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid, werd hem een oorkonde van het EMK overhandigd en een vloeibare versnapering als aanvullend cadeautje. Huub dankte voor de gesproken woorden, deelde een leuke anekdote uit de 60-er jaren en sprak de hoop uit ook nog de huldiging van zijn 75-jarig lidmaatschap mee te mogen maken.

 

Comments are closed.