Nieuws

Dirigent 12 ½ jaar, Koor met vakantie

Afgelopen donderdag (15 juli) was de laatste repetitie voor het begin van de zomervakantie. Na het goede nieuws dat we elkaar weer fysiek mochten ontmoeten en onze gezamenlijk hobby ook weer gezamenlijk konden uitoefenen, hebben we de repetitiedraad weer opgepakt op 30 juni en konden we toch nog even 3 keer volwaardig repeteren. Vanzelfsprekend rekening houdend met de afspraken zoals die van toepassing zijn voor wat betreft Corona. Onze samenzijn werd afgesloten met de traditionele vakantieborrel.

Een mooie bijkomstigheid daarbij was dat Wim Ruessink begin juli 12,5 jaar als dirigent voor ons koor stond. Door 2e voorzitter Harry Snijder werden enige woorden van dank gesproken en werd de jubilaris een vloeibare versnapering overhandigd, welke dankbaar in ontvangst werd genomen. Daarna sprak de jubilaris de hoop uit op een prettige voortzetting van de samenwerking, op weg naar het zilveren jubileum. De aanwezige zangers ondersteunden dit voorstel met een ovationeel applaus.

We gaan weer van start met het nieuwe zangjaar op donderdag 26 augustus. Deo Volente wederom in de Huve te Eibergen van 20.00 tot 22.00 uur. Eventuele belangstellenden, met interesse en enige aanleg voor de mannenzang, zijn van harte welkom om eens te komen meekijken en actief mee te doen.