Wij repeteren
elke donderdag van
20:00 tot 22:00 uur

20170216 Huldiging Gerard Klanderman 906Tijdens de ledenvergadering van donderdag 16 februari is Gerard Klanderman gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap van het Eibergs Mannenkoor. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit, was de voorzitter van het KNZV Midden Nederland, de heer Adri Bout, afgereisd naar Eibergen om de jubilaris en zijn echtgenote toe te spreken. De heer Bout gaf tijdens zijn speech aan Gerard Klanderman reeds vele jaren te hebben meegemaakt, dit zowel op regionaal als landelijk niveau binnen de zangwereld. Vele avonden was Gerard van huis, om invulling te geven aan zijn bestuurlijke activiteiten, uiteindelijk ook resulterend in een zeer gegund erelidmaatschap van de zangers bond.

Aanvullend maakte de heer Bout ook gebruik van de gelegenheid om de belangrijke rol van het thuisfront te benadrukken. Als daar geen steun en betrokkenheid is, kan het bestuurlijk werk niet op de goede wijze worden ingevuld. Derhalve sprak hij ook welgemeende woorden van dank in de richting van Gerards echtgenote Hermien.

Afsluitend werd de jubilaris een oorkonde overhandigd en werden de versierselen behorend bij 40 jaar lidmaatschap opgespeld.

20170216 Huldiging Gerard Klanderman 900Hierna sprak Patrick Hettinga, voorzitter van het EMK,  woorden van dank voor de gedrevenheid en inzet waarmee door Gerard invulling wordt gegeven aan zijn bestuurswerk, in het bijzonder de functie van penningmeester. Een mooi boeket werd daarna overhandigd aan Hermien. Ter afsluiting werd onder aansturing van de dirigent een welgemeend “hij leve lang” ten gehore gebracht.