Nieuwsbrief 20210222

Het bestuur wil middels deze nieuwsbrief van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mededelingen te doen.

 

Lief en Leed
Het droevige nieuws heeft ons bereikt dat medezanger en lid van de stemgroep 1e tenoren Huig Zuiderent op de leeftijd van 80 is overleden. In zijn lidmaatschap van 20 jaar heeft Huig een markante indruk achtergelaten, zowel fysiek en zang-technisch. Huig toonde hij een trouwe aanwezigheid, zowel voor wat betreft repetitiebezoek als concerten en optredens. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen alle sterkte met dit verlies. Vanwege de bijzondere omstandigheden (corona) zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden. Wel is door de familie verzocht of een bestuurslid van het EMK hierbij aanwezig zou willen zijn. Onze voorzitter Patrick Hettinga heeft deze verantwoordelijkheid op zich genomen.

 

Jubilaris
Afgelopen januari was 25 jaar geleden dat Leo Severt lid werd van het Eibergs Mannenkoor en sindsdien vele donderdagen trouw de reis van Beltrum naar Eibergen heeft gemaakt. Vastgesteld mag worden dat Leo een dragende positie bekleed binnen de bassectie. Wij feliciteren hem van harte met het bereiken van deze mijlpaal en hopen op nog veel jaren EMK lidmaatschap. Wanneer de mogelijkheden daartoe er zijn, hopen wij later dit jaar nog op reguliere wijze stil te kunnen staan bij dit jubileum. Daarnaast zitten er dit jaar ook nog 3 jubilea in de pijplijn.

 

Algemene ledenvergadering
Vanwege de bijzondere omstandigheden rondom Corona en de feitelijke stilstand voor wat betreft repeteren en actief optreden, heeft het bestuur besloten om de ALV vooruit te schuiven naar later dit jaar. We zijn in spannende afwachting van de ontwikkelingen en zodra zich hierin zaken voordoen, met name natuurlijk ook gericht op de mannenzang en vergroting van de speelruimte, zullen wij daar actie in ondernemen.

 

Online activiteiten
Als bestuur hebben wij nu een aantal keren online met elkaar vergaderd. Na wat opstartproblematiek en gewenning, mag geconstateerd worden dat we hier behoorlijke stappen in hebben gezet. Nu de basis is gelegd, willen we graag de vervolgstap maken naar de interactie met de leden. Hierbij denken we aan twee dingen. Allereerst willen we komende donderdag 25 februari een digitaal koffiemoment organiseren. Instructies en uitleg hoe dit te doen, zijn toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Als tweede willen we dan een begin gaan maken met een vorm van online repeteren. Stemgroepen in interactie met de dirigent, om de stem weer op te warmen en te trainen en ook het repertoire weer wat op te frissen. Donderdag zal de voorzitter hier wat meer toelichting en uitleg over geven.

De uitnodiging volgt de dag voor de repetitie.

Comments are closed.